Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Klimastøtten til Arktis – administrativt materiale

Sådan søger du om klimastøtte til Arktis

For projektansøgninger 2017/2018

Støtteordningen til Arktis' rammebevilling fastlægges årligt som en del af finansloven. Gennem opslag indkaldes der hvert år ansøgninger til ordningen (typisk i oktober). Årets opslag beskriver de nærmere kriterier for ansøgningen og tidsfrister. 

 

Sådan får du udbetalt støtten

De projekter, der kommer i betragtning, modtager en tilsagnsskrivelse, som nærmere beskriver vilkårene for tildelingen og udbetalingen af støtten. Ved udbetalingen af støtten stiller Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet krav om, at projekthaveren beskriver fremdriften og projektomkostningerne og sammenholder dem med de budgetter og mål, der stod i ansøgningen. 

 

Sådan afslutter du projektet

Når et projekt er afsluttet, og slutudbetalingen af støtten til projektet skal finde sted, skal projekthaveren fremsende en slutrapport og en slutanmodning om udbetaling af støtten. Derudover kan Energistyrelsen stille krav om, at slutregnskabet skal påtegnes af en statsautoriseret eller registreret revisor.  

Dokumentationen skal som udgangspunkt følge projekthaverens elektroniske slutafregning til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Kontaktoplysninger

Kontakt os på:  

Kontakt

Morten Skovgård Olsen

AC-medarbejder
Klimakontoret