Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Landesamarbejder om grøn omstilling

Danmark samarbejder med en række prioriterede højvækst-ulande om at sænke den globale udledning af drivhusgasser og samtidig sikre den økonomiske vækst.

Samarbejde med verdens vækstøkonomier

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet samarbejder bilateralt med Kina, Mexico, Sydafrika, Vietnam, Ukraine, Indonesien og Tyrkiet. Det er lande, som oplever stor økonomisk vækst, og som har store potentialer for at sænke deres udledning af drivhusgasser.

Ministeriets rådgivning gør landene i stand til at forberede sig på en fremtid med et større energibehov. Det sker ved at gøre landenes energisystemer mere effektive og ved at omlægge energiproduktionen til mere vedvarende energi. Samtidig udbredes danske erfaringer med bæredygtig energi til lande, som repræsenterer 1/3 af de globale CO2-udledninger og 2 milliarder energiforbrugere.

Den danske energimodel er udgangspunktet

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet baserer vores rådgivning på danske erfaringer med effektivisering og omstilling af energisystemet. Den såkaldte danske energimodel fungerer som inspiration til, hvordan landene kan skabe renere og mere forsyningssikre energisystemer gennem effektiv regulering af markedet.

Vi leverer på den baggrund vejledning og rådgivning inden for vind, biomasse, el-integration, energieffektivisering, fjernvarme, modellering og scenarieanalyser.

Globalt samarbejde med konkrete resultater

Vores rådgivning har skabt en række succesfulde resultater. Resultaterne bekræfter, at den danske energimodel kan betale sig, når man vil gøre energisystemet grønnere og samtidigt fastholde den økonomiske vækst. 

Blandt resultaterne er etableringen af et videncenter i Beijing, hvor danske og kinesiske eksperter samarbejder om udviklingen af analyser inden for vedvarende energi i Kina. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har også bidraget til kortlægningen af et vindatlas i Sydafrika og Mexico og i udviklingen af en finansieringsmekanisme, der støtter energieffektiviseringer i små og mellemstore virksomheder i Vietnam.

Danmark har også fokus på langsigtet energiplanlægning og scenariemodellering i samarbejdslandene. Også fleksibilitet i energisystemet er blandt de meget efterspurgte danske erfaringer.

Læs mere om global rådgivning på Energistyrelsens website