Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Aftaler og politiske udspil

Væsentlige dele af lovgivningen og rammerne på energiområdet er baseret på aftaler mellem skiftende danske regeringer og de øvrige politiske partier i Folketinget eller mellem regeringen og energiselskaberne.

Aftale om afskaffelse af PSO

Aftale om afskaffelse af PSO

November 2016

Med aftalen får de danske husholdninger i gennemsnit lettet elregningen med cirka 10 procent. Erhvervslivets elregning lettes i gennemsnit med cirka 25 procent,  hvilket vil give dansk erhvervsliv de laveste elpriser i EU på niveau med vores nordiske naboer Sverige, Norge og Finland.

Læs aftalen om afskaffelse af PSO-afgiften

Økonomisk regulering af elnetvirksomhederne

Økonomisk regulering af elnet-virksomheder

November 2016

I forlængelse af aftale om en vækstpakke af juni 2014 og det besluttede effektiviseringsmål på op til 600 mio. kr. i 2020 har partierne indgået følgende aftale om rammer og principper for den økonomiske regulering af netvirksomhederne.
Læs aftale om økonomisk regulering af elnetvirksomhederne

 

Forsyningsstrategi

Forsyningsstrategi

2016

Billigere el, vand og varme. Regeringens nye forsyningsstrategi vil forøge almindelige danske familiers rådighedsbeløb med knap 3.000 kr. om året.

Læs forsyningsstrategien

 

 

 

Energiaftalen 2020

Energiaftalen 2020

2012

Energiaftalen gælder frem til 2020 og har fokus på at spare på energien i hele samfundet og få mere vedvarende energi i form af flere vindmøller, mere biogas og mere biomasse. 

Læs energiaftalen 2020