Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Aftaler og politiske udspil

Væsentlige dele af lovgivningen og rammerne på energiområdet er baseret på aftaler mellem skiftende danske regeringer og de øvrige politiske partier i Folketinget eller mellem regeringen og energiselskaberne.

Deludmøntning af den grønne klimapulje

Deludmøntning af den grønne pulje

Juni 2017

Den grønne klimapulje støtter initiativer, der fremmer den grønne omstilling. Der udmøntes 106 mio. kr. for perioden 2017, 2018 og delvist 2019, og den samlede effekt skønnes årligt at være op til 56.000 tons CO2-ækv. i perioden 2021-2030.

Læs deludmøntning af den grønne pulje

 

Tryghed til fjernvarmekunder800x450.png

Økonomisk regulering af fjernvarmesektoren

Juni 2017

Aftalen og reguleringen skal bidrage til at effektivisere sektoren til gavn for forbrugerne og understøtte den grønne omstilling, teknologiudvikling samt sikre høj forsyningssikkerhed.

Læs aftalen om økonomisk regulering af fjernvarmesektoren

Nordsøaftale

Aftale om udvikling af Nordsøen

Marts 2017

Aftalen understøtter, at der de kommende år vil blive investeret et tocifret milliardbeløb i olie- og gasudvinding i Nordsøen, blandt andet ved en fuld genopbygning af Tyra-anlæggene.

Læs aftale om udvikling af Nordsøen

Aftale om afskaffelse af PSO

Aftale om afskaffelse af PSO

November 2016

Med aftalen får de danske husholdninger i gennemsnit lettet elregningen med cirka 10 procent. Erhvervslivets elregning lettes i gennemsnit med cirka 25 procent,  hvilket vil give dansk erhvervsliv de laveste elpriser i EU på niveau med vores nordiske naboer Sverige, Norge og Finland.

Læs aftalen om afskaffelse af PSO-afgiften

Økonomisk regulering af elnet-virksomheder

Økonomisk regulering af elnet-virksomheder

November 2016

I forlængelse af aftale om en vækstpakke af juni 2014 og det besluttede effektiviseringsmål på op til 600 mio. kr. i 2020 har partierne indgået følgende aftale om rammer og principper for den økonomiske regulering af netvirksomhederne.

Læs aftale om økonomisk regulering af elnetvirksomhederne 

Forsyningsstrategi

Forsyningsstrategi

2016

Billigere el, vand og varme. Regeringens nye forsyningsstrategi vil forøge almindelige danske familiers rådighedsbeløb med knap 3.000 kr. om året.

Læs forsyningsstrategien

 

 

 

Energiaftalen 2016

Energiaftalen 2020

2012

Energiaftalen gælder frem til 2020 og har fokus på at spare på energien i hele samfundet og få mere vedvarende energi i form af flere vindmøller, mere biogas og mere biomasse. 

Læs energiaftalen 2020