Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Tale ved "Nordiske løsninger på globale udfordringer"

Publiceret 21-02-2017
Tale

Oplæg til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts tale ved arrangementet "Nordiske løsninger på globale udfordringer", tirsdag d. 21. februar 2017.

- Det talte ord gælder -

 

Tak for invitationen til at være med her i dag ved lanceringen af de to rapporter om nordiske grønne løsninger og deres potentiale i en global kontekst. Jeg har glædet mig meget til at komme og sætte ord på, hvordan vi fra regeringens side arbejder for at udbrede vores grønne løsninger til andre lande.

 

Klimaforandringerne udgør én af de største globale udfordringer i vor tid. De klimamål, som verdens lande har meldt ind til Parisaftalen, er ikke nok til at holde den globale opvarmning under 2 grader. Der er behov for handling her og nu.

Heldigvis har vi i de nordiske lande flere årtiers erfaring med en bæredygtig omstilling af vores energisystem. 

 

Og vi har demonstreret, at økonomisk vækst og grøn omstilling godt kan gå hånd i hånd.

 

Vi ligger derfor her i Norden allerede inde med mange af de løsninger, der skal til for at håndtere den globale klimaudfordring – hvilket de to rapporter også bekræfter.

’Nordic Green to Scale’-rapporten viser, at allerede eksisterende løsninger, der er velafprøvede i en nordisk kontekst, kan have en enorm effekt på udledningerne, hvis de bliver løftet op til globalt niveau. Og den viser også, at det i mange tilfælde endda kan være en rigtig god forretning for andre lande at implementere disse løsninger.

 

Men vi skal blive endnu bedre til at få de nordiske løsninger ud over rampen og opskalere dem til andre lande og regioner.

Fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets side arbejder vi derfor på flere baner for at udbrede de danske og nordiske løsninger.

 

Dels er vi sammen med Udenrigsministeriet ved at lægge sidste hånd på en eksportstrategi for energibranchen. Fremme af dansk eksport er en klar politisk prioritet, og vi har fra statslig side allerede en række initiativer, som vi aktivt bruger til at understøtte energibranchens eksport.

Og med eksportstrategien skaber vi en langsigtet, strategisk ramme for alle initiativerne. Dermed sikrer vi en bedre sammentænkning og koordination af eksportindsatsen på energiområdet. 

Som et led i strategien vil vi bl.a. lancere en ny eksportordning. Ordningen skal være med til at fremme eksporten af danske energiløsninger til Danmarks tre største eksportmarkeder: Tyskland, Storbritannien og USA.  Det kommer I til at høre meget mere om i løbet af foråret.

 

Det er også lykkedes regeringen at få afsat midler på finansloven til, at det offentligt-private partnerskab State of Green kan fortsætte deres værdifulde arbejde med at skabe international synlighed omkring danske kompetencer og løsninger inden for det grønne område. Det er vi rigtigt glade for.

 

Myndighederne i mange lande efterspørger i stigende grad danske erfaringer med energipolitiske rammevilkår, regulering og systemudvikling.

Det gælder ikke mindst vækstøkonomierne, som er blandt de største udledere med et hastigt stigende energiforbrug. Mange af vækstøkonomierne efterspørger løsninger, der kan fremtidssikre deres energisystemer.

Derfor samarbejder vi med otte centrale vækstøkonomier – blandt andet Kina, Mexico, Vietnam, Etiopien og Sydafrika – om at omstille deres energisystemer og yder teknisk assistance baseret på danske erfaringer.

Vores bilaterale energisamarbejder har fokus på områder, hvor Danmark og danske virksomheder har afgørende styrkepositioner – blandt andet fjernvarme, omstilling til vedvarende energi og energieffektivitet.

 

Endelig arbejder vi i de globale klimaforhandlinger for, at FN fremadrettet også bliver en platform for at fremvise konkrete, omkostningseffektive klimaløsninger, der kan implementeres nu og her.

 

Det er ikke nok at sætte fokus på, at verden står over for en kæmpe global udfordring – vi skal også vise, hvilke værktøjer man kan bruge for at løse den udfordring. Og her ligger de nordiske lande inde med mange af svarene – og disse skal vises frem.

 

Men som rapporten fra IEA og Nordisk Energiforskning  rigtigt påpeger, kan vi ikke tillade os at hvile på laurbærerne i Norden – selvom vi er godt på vej med omstillingen i vores region. Det kommer stadig til at kræve knofedt, mod og visioner, hvis vi skal nå i mål.

 

Blandt andet derfor fremlagde regeringen i september sidste år Danmarkshistoriens første forsyningsstrategi.

I forsyningsstrategien lægger regeringen op til en række tiltag, der skal øge de danske forsyningsselskabers incitament til at effektivisere driften. Sådanne incitamenter samt løbende effektiviseringskrav vil øge efterspørgslen efter nye innovative løsninger på alle forsyningsområder.

Dermed kan strategien også bidrage positivt til, at der udvikles nye løsninger, der kan opskaleres og eksporteres til det globale marked.  

 

Og via en målrettet satsning på forskning, udvikling og demonstration skal vi modne nye teknologier til eksport.

Det gør vi blandt andet via det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) og via den danske deltagelse i initiativet ’Mission Innovation’, der skal styrke det internationale samarbejde omkring energiforskning og udvikling.  

Og vi gør det ved fortsat at bruge Danmark som testcenter for specifikke teknologier og integrerede løsninger. Regeringen fremlagde derfor i sidste måned en plan for at udvide de danske testcentre for vindmøller ved Østerild og Høvsøre.

 

Vi skal også blive bedre til at lære af hinanden og samarbejde om omstillingen på tværs af de nordiske lande. Vi har for eksempel allerede et særdeles effektivt nordisk el-marked, der ses som et forbillede for resten af Europa. Men også her kan vi blive endnu bedre til at samarbejde.

 

Og så skal vi selvfølgelig blive bedre til at bruge Nordens grønne profil som en platform for at komme endnu længere ud med de nordiske løsninger. Som region kan vi nemlig ofte nå bredere ud, end vi kan som enkelte lande.

 

Nordisk Ministerråd spiller en vigtig rolle i at profilere Norden som grøn pionér udadtil.

 

Derfor vil jeg slutte med at understrege vigtigheden af, at vi bliver ved med at udvikle os og dele vores erfaringer på tværs af de nordiske lande.

Kun sådan kan vi som region opretholde vores førerposition inden for det grønne område – og inspirere resten af verden til at følge vores eksempel.

Tak for ordet.