Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Roamingpriser i EU

Siden man i 2007 startede med at regulere roamingpriserne i EU, er danskernes EU-roamingpriser samlet set er faldet med over 90 procent. EU-reguleringen betyder, at roamingprisen i EU i fremtiden som udgangspunkt ikke må overstige prisen for at bruge mobilen derhjemme. Det kan potentielt allerede ske fra 15. juni 2017.

I EU har man siden 2007 reguleret roamingpriserne i EU i en erkendelse af, at markederne for roaming i EU ikke er tilstrækkeligt konkurrenceprægede. Med EU-reguleringen er der lagt lofter over de priser, som teleselskaberne i EU må tage af deres kunder, når de bruger telefonen eller deres mobile bredbåndsabonnement i andet EU-land. Priserne uden for EU er ikke omfattet af reguleringen.

 

Afskaffelse af detailroamingtillæg

Den 25. november 2015 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet at afskaffe detailtillæg for roaming inden for EU fra den 15. juni 2017. Det betyder, at det fremover som udgangspunkt skal koste det samme at bruge mobiltelefonen, uafhængigt af om man befinder sig hjemme eller i et andet EU-land. Afskaffelsen af detailtillæg for roaming i EU er dog betinget af, at Europa-Parlamentet og Rådet først bliver enige om nye engrosprislofter. Engrosprislofterne sætter et loft over de priser, som teleselskaberne må tage af hinanden, når deres kunder roamer, og forslaget er under forhandling pt.

Regeringen arbejder for at finde en langtidsholdbar løsning, som kan sikre rimelige roamingpriser til glæde for forbrugere og virksomheder og dermed sikre den europæiske målsætning om, at priserne for international roaming skal være de samme som de nationale priser fra den 15. juni 2017.

 

Indbygget forbrugerbeskyttelse

EU-reguleringen af roamingområdet betyder blandt andet også, at kunderne har krav på at få information om priserne ved at foretage og modtage opkald, sende sms og bruge data i udlandet. Informationskravet gælder også uden ved rejser uden for EU.

EU-reguleringen skal også sikre kunderne mod uventede høje regninger. Med mindre kunderne har fravalgt det, skal teleselskaberne nemlig sørge for, at den såkaldte ”cut-off funktion” på datatjenester etableres automatisk. Det betyder, at teleselskabet skal spærre for dataforbruget, når kundens dataregning på roaming er på 50 euro (eksklusiv moms) svarende til ca. 465 kroner (inklusiv moms). Dette gælder også ved rejser uden for EU.

Læs mere

Læs mere om roaming hos Energistyrelsen og EU

Energistyrelsens side om mobil og udlandet

EU's side om roaming

Kontakt

Jakob Petersen

Specialkonsulent
EU-kontoret