Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Status på den grønne omstilling

Danmark som foregangsland på energi og klima.

dk-i-front-kvadrat3

Danske resultater overgår de fleste landes

Danmark blev i 2017 kåret for anden gang som verdens bedste land til at omstille til grøn energi.

Læs mere i "Danmark som foregangsland på energi og klima"

Danmark ligger nr. 1 i flere internationale opgørelser i 2017

Danmarks succes med at omstille til et bæredygtigt, grønt samfund er bredt anerkendt. Danmark ligger på førstepladsen i flere forskellige internationale sammenhænge. Bl.a. kårede World Energy Council i 2017 for andet år i træk det danske energisystem som verdens bedste.

vindmoeller-kvadrat

Her er regeringens målsætninger, og så langt er vi

Regeringen har ambitiøse pejlemærker for energipolitikken og står til at overopfylde flere af EU's 2020-mål.

Læs mere i "Danmark som foregangsland på energi og klima"

moelle-ikon

Vidste du?

 

Danmark satte verdensrekord i 2017, da 43,4 pct. af den danske strøm blev produceret alene af vindmøller.

Regeringens målsætninger

 • Mindst 50 pct. af Danmarks energibehov skal dækkes af vedvarende energi i 2030.
 • Kul skal være helt udfaset af elproduktionen frem mod 2030.
 • Stop for al efterforskning og boring efter olie, gas og skifergas på land og indre danske farvande.
 • Danmark skal være et lavemissionssamfund uafhængigt af fossile brændsler i 2050.

Eksempler på regeringens tiltag

 • PSO-aftale der afskaffer PSO-afgiften og igangsætter investeringer i kystnære havvindmøller og havvindmølleparken Kriegers Flak.
 • Investeringer for ca. 1 mia. kr. i vind og sol i 2018 og 2019.
 • Eksportstrategi for energi med mål om fordobling af dansk eksport af energiteknologi fra 70 mia. kr. i 2015 til 140 mia. kr. i 2030.
 • Beslutning om at bygge verdens længste elkabel Viking Link til ca. 11 mia. kr.
 • Afsat over en halv mia. kr. til energiforskning i 2018.

Så langt er vi nået

 • CO2-udledningen i vores strømforbrug var i 2017 den laveste nogensinde
 • Andelen af vedvarende energi dækker nu mere end 30 pct. af energiforbruget
 • Vi forventer, at andelen af vedvarende energi udgør 42 pct. i 2020
 • Vi forventer at overopfylde Danmarks EU-mål for landbrug, transport og boliger med 14 mio. ton CO2-ækvivalenter
 • Danmark er godt på vej til at opfylde EU-målene for energieffektivitet
energipolitikken-kvadrat

Det betyder energipolitikken for Danmark og danske virksomheder

 • Grøn energiomstilling skaber vækst i beskæftigelsen
 • Danmark er magnet for grønne investeringer og europamester i eksport
 • Det danske eksempel kopieres verden over og skaber eksportmuligheder
 • Dansk energiomstilling giver en lavere energiregning for forbrugere og virksomheder

Sådan skaber vi lavere energiregninger for virksomheder og borgere

Virksomheder og forbrugere har gennem årtier bidraget væsentligt til den grønne omstilling gennem energiregningen. Det er vigtigt, at det sker på en måde, så de danske virksomheder samtidigt kan konkurrere på de internationale markeder, og borgernes energiudgifter er til at betale.

solceller-kvadrat

2.500 kr.

Så meget mere får en typisk LO-familie i rådighedsbeløb om året frem mod 2025 efter afskaffelse af PSO-afgiften.

Med PSO-aftalen fra november 2016 er PSO-udgifterne til vedvarende energi mv. fjernet fra energiregningen og i stedet lagt over på finansloven. Det har givet en historisk lempelse af virksomhedernes energiregning og samtidig øget familiernes rådighedsbeløb.

Læs mere i "Danmark som foregangsland på energi og klima"

solceller-kvadrat2

2,7 mia. kr.

Så meget har PSO-aftalen fra 2016 lempet virksomhedernes energiregning.

 

Danmark som foregangsland på energi og klima - status på den grønne omstilling

 

Læs hele udgivelsen

Læs den engelske udgave "Denmark: energy and climate pioneer"

 

 

stikkontakt-kvadrat2

Vidste du?

Danmarks forsyningssikkerhed er i top - vi har strøm i stikkontakten 99,996 pct. af tiden.

havmoeller-kvadrat

Vidste du?

I dag er nye vindmøller både på land og på havet  billigere end nye kulkraftværker.