Vigtige grønne prioriteringer på finansloven

Publiceret 27-08-2013
Klima Ny teknologi

Grøn omstilling, energiteknologi, arbejdet med PCB og opfyldelse af internationale klima- og energimål er nogle af de områder, der prioriteres i regeringens finanslovsforslag, der præsenteres i dag.

Regeringen afsætter 800 mio. kr. til den grønne omstilling på forslaget til finanslov for 2014. Puljen skal gå til særlige regeringsinitiativer, der vedrører grøn omstilling mv. i årene 2014-2017. Der er desuden på Klima-, Energi- og Bygningsministeriets område sat penge af til udvikling af energiteknologi, arbejdet med PCB-rådgivning og tiltag, der skal sikre, at vi opfylder internationale klima- og energimål.

"Regeringen har sat 800 mio. kr. af til grøn omstilling. Det giver mulighed for at sætte konkrete initiativer i gang, der kan følge op på regeringens mål og sikre fortsat udvikling af den grønne omstilling, som vi står midt i”, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Danmark er med i det globale førerfelt, når det gælder energiteknologisk udvikling. Regeringen lægger vægt på, at denne position fastholdes, og foreslår med finanslovsforslaget, at der afsættes 376,7 mio. kr. til EUDP i 2014.

Regeringen lægger desuden op til at afsætte penge til en PCB-rådgivningsenhed og til styrket opgørelse og måling af udledninger og optag af CO2 fra jord og skov i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser på klima- og energiområdet.

Fordelingen af midler til områder under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet fremgår af boksen nedenfor.