Smart energi-puljen 2018

Smart energi-puljen er åben for ansøgninger. Puljen støtter projekter, der forbedrer udnyttelsen af grøn strøm ved at integrere forskellige forsyningssystemer. Der er åbent for ansøgninger til 2018.

Der kan være store gevinster for både samfundet og forbrugeren ved at skabe større samspil mellem de forskellige forsyningssektorer som for eksempel el, vand, varme og gas.

Smart energi betyder, at energisystemerne tænkes mere sammen og indrettes mere fleksibelt, så for eksempel vindkraften kan lagres, når det blæser rigtig meget, og bruges som varmt vand i fjernvarmesystemet på et andet tidspunkt. 

Smart Energi-puljen støtter projekter, der integrerer flere forsyningssystemer 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet inviterer hermed interesserede parter til at søge tilskud fra Smart energi-puljen. Puljens formål er at støtte forretningsmodne løsninger, der går på tværs af forsyningssektorer – for eksempel ved at udnytte overskud eller affald fra forskellige forsyninger som varme, køling, el, affald og vand. Den samlede ramme for midler er på 4,1 mio. kr., som tildeles via tilsagn. Der er krav om egenfinansiering, da der maximalt kan gives tilsagn om tilskud til 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Puljen er et initiativ, der blev besluttet i forbindelse med udmøntningen af Energireserven, og den udmøntes efter EU’s såkaldte de minimis-forordning.

Sådan ansøger man Smart energi-puljen

For at komme i betragtning til midler fra Smart energi-puljen, skal man indsende en ansøgning senest 24. oktober 2018

Ansøgningsskemaet findes her.

Ansøgningen skal sendes til med kopi til  . Projekter, der har modtaget støtte, vil få besked inden udgangen af 2018.

Spørgsmål

Se 'Spørgsmål og svar om Smart energi-puljen'

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, kan du kontakte Rasmus Hvide Beim på eller 21 32 69 67.

Spørgsmål vedrørende indkaldelsen af ansøgninger eller til puljen vil blive besvaret hurtigst muligt.