Smart Energi-puljen

Smart Energi-puljen støtter projekter, der forbedrer udnyttelsen af grøn strøm ved at integrere forskellige forsyningssystemer.

Der kan være store gevinster for både samfundet og forbrugeren ved at skabe større samspil mellem de forskellige forsyningssektorer. For eksempel el, vand, varme og gas.

Smart energi betyder, at energisystemerne tænkes mere sammen og indrettes mere fleksibelt, så for eksempel vindkraften kan lagres, når det blæser rigtig meget, og bruges som varmt vand i fjernvarmesystemet på et andet tidspunkt. 

Smart Energi-puljen støtter projekter, der integrerer flere forsyningssystemer 

Smart Energi-puljens formål er at støtte forretningsmodne løsninger, der går på tværs af forsyningssektorer – for eksempel ved at udnytte overskud eller affald fra forskellige forsyninger som varme, køling, el, affald og vand. Den samlede ramme for midler er på 4,1 mio. kr., som tildeles via tilsagn. Der er krav om egenfinansiering, da der maksimalt kan gives tilsagn om tilskud til 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Puljen er et initiativ, der blev besluttet i forbindelse med udmøntningen af Energireserven, og den udmøntes efter EU’s såkaldte de minimis-forordning.

Ansøgningsfristen for at søge puljen var den 24. oktober 2018.

Ansøgninger under behandling

Alle ansøgere har fået en kvittering for modtagelse af ansøgning og kan forvente besked om tilsagn eller afslag inden udgangen af 2018.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til Smart Energi-puljen og den videre proces for ansøgningerne, kan du kontakte Rasmus Hvide Beim på  eller 21 32 69 67.