Nordsøsamarbejdet

Nordsøsamarbejdet består af 10 europæiske lande med fælles interesser i Nordsøen. Formålet er at reducere omkostningerne til udbygningen af havvind og udvikle et europæisk marked for havvind.

Nordsøsamarbejdet er et samarbejde om havvind og el-net i Nordsøen mellem Belgien, Holland, Luxembourg, Irland, Storbritannien, Frankrig, Norge, Sverige, Tyskland og Danmark med deltagelse af Europa-Kommissionen.

Samarbejdet startede i sommeren 2016 og løber foreløbigt frem til sommeren 2019. Der arbejdes dog på, at samarbejdet forlænges under det danske formandskab. Danmark overtog formandskabet den 15. juli 2018 og har det et år frem.

Formålet med Nordsøsamarbejdet

Formålet med Nordsøsamarbejdet er at nedbringe omkostningerne til havvindudbygning og derved udvikle et europæisk marked for havvind. Mere specifikt forsøges dette gjort ved at:

 • Standardisere og harmonisere regler og krav til havvindmøller
 • Koordinere timing for udbud samt udvikling af best practice for design af udbud
 • Fremme stordriftsfordele
 • Dele nyeste viden om, hvordan havvind etableres på den mest omkostningseffektive måde.

Nordsøsamarbejdets potentiale

Europa-Kommissionen har vurderet, at vindenergi fra Nordsøen vil kunne dække op til 12 pct. af elforbruget i EU i 2030. Hvis man bruger danske husstandes elforbrug som målestok, så svarer det til, at vind fra Nordsøen kan dække ca. 100 mio. husstandes elforbrug. Dette er årsagen til, at Nordsøen bliver kaldt ’Silicon Valley’ for havvind og potentielt kan blive et kraftværk for hele Europa.

Danske virksomheder er verdensførende i havvind, og mere end 31.000 er beskæftiget i vindmølleindustrien. Omkostningerne på området er faldet drastisk de seneste år, hvilket placerer danske virksomheder i en unik position til at eksportere teknologi og viden, og derved skabe vækst i branchen. Nordsøsamarbejdet er her en unik mulighed for at eksportere dansk knowhow.

Gennem Nordsøsamarbejdet kan en harmonisering af reglerne medføre en reduktion i produktionsomkostninger, da virksomheder ikke længere skal tilpasse produktionen til forskellige landes standarder men i stedet producere til én fælles standard. Dette kan yderligere reducere prisen for vindmøllestrømmen til gavn for både borgere og virksomheder.

Prioriteter for det danske formandskab for Nordsøsamarbejdet

Helt konkret arbejder det danske formandskab for:

 • Fastholde den positive deltagelse af stakeholders
  For at havvindmølleindustrien bliver mere konkurrencedygtig og ideelt set kan klare sig uden støtteordninger, er det vigtigt, at samarbejdet fokuserer på de områder, som industrien mener, kan bidrage til at nedbringe omkostningerne
 • Differentieret integration skal være mulig
  Der skal være mulighed for, at en mindre gruppe af medlemsstater kan samarbejde dybere og bredere på nogle områder uden at have alle 10 lande med om bord
 • Forlængelse af samarbejdet
  Det danske formandskab ønsker at påbegynde processen om forlængelse af samarbejdet hurtigst muligt, så samarbejdet kan fortsætte med at levere gode resultater på de identificerede udfordringer