Love og regler

Læs mere om Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets lovarbejde. Hvilke lovforslag er i høring eller under behandling? Find årets lovprogram og de gældende love.

Lovforslag i høring

På Høringsportalen kan du finde de lovforslag, som Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har sendt i høring.

Høringsportalen

 

Lovprogram 

Regeringens lovprogram for Folketingsåret 2016-2017 har til formål at give Folketinget et overblik over de lovforslag, beslutningsforslag og redegørelser til Folketinget, som regeringens politik vil udmønte sig i. 

Regeringens samlede lovprogramGældende love

På Retsinformation kan du se de lovforslag, bekendtgørelser m.m., der er gældende på Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets område. 

Gældende love på Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets områdeLovforslag under behandling

På Folketingets hjemmeside kan du følge behandlingen af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets lovforslag. 

Lovforslag under behandling