Tale ved indvielse af biogaspark d. 8. december

Publiceret 08-12-2017
Tale

Oplæg til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts tale ved indvielse af biogaspark d. 8. december 2017.

-Det talte ord gælder-

 

Tak for invitationen.

 

En stor del af en ministers arbejde foregår i og omkring Christiansborg, i møderum og ved forhandlingsborde. Jeg bestræber mig imidlertid på også at komme ud i den virkelige verden, hvor energi produceres, og hvor anlæg svejses og skrues sammen. Denne del af ministerjobbet sætter jeg meget stor pris på , for det gør det muligt at besøge alle de spændende steder og projekter, som spirer frem i Danmark. Og derfor er det en stor fornøjelse og meget nærliggende at komme til Avedøre i dag.

 

Jeg har rejst meget rundt i Danmark og indviet og besøgt mange biogasanlæg, som har omdannet gylle fra kvæg og svin til biogas. Der er egne i landet, hvor der er flere svin end mennesker, men her i hovedstadsregionen er det omvendt!
Derfor giver det god mening, at biogassen her bliver produceret i forbindelse med rensningsanlægget på Avedøre. Biogasudbygningen har taget fart de senere år blandt andet på baggrund af den brede energiaftale fra 2012, hvor den økonomiske støtte fik et betydeligt løft.

Hvor biogassen for nogle år siden blev brugt på kraftvarmeværkerne, er det nu opgradering af biogassen til bio-naturgas, der sendes ind i naturgassystemet, som vinder frem – ligesom her. Det er jo grundlæggende godt, at de virker – de instrumenter, som vi fra politisk hold sætter igennem.

Men det skal også siges, at regningen fra 2012-aftalen til biogas er steget ganske betydeligt. Derfor skal vi i den næste energiaftale se på, hvordan vi kan dæmpe omkostningerne for den videre udbygning. Derfor skal vi fortsat gøre biogasproduktionen og anvendelsen endnu mere effektiv.
Der er fortsat behov for at udvikle nye ideer og processer.

Og nye ideer bobler også frem her i Avedøre. Her omdannes den måske mest udskældte luftart på kloden – nemlig CO2 – til metan, som kan fyldes i vores gassystem. Ofte siger man, at djævelen ligger i detaljen, men her – forstår jeg - ligger løsningen i detaljen, nemlig i de små mikroorganismer, der sættes i arbejde for at omsætte brint og CO2 til metan.

Metanisering har mange lovende perspektiver. Med brint, som er lavet af elektricitet – der typisk er billig, når det blæser meget – og CO2, der er renset ud af biogassen, så har vi fat i en god og perspektivrig løsning. Der er god grund til at følge dette demonstrationsprojekt med stor interesse. For her ligger måske en nøgle til at få balance i fremtidens integrerede energisystem, så vi også har energi i vindstille vejr og efter solnedgang.

 

Og balance skal vi have ikke bare i energisystemet, men også i økonomien. Derfor vil regeringens kommende energiudspil både indeholde ambitioner for, hvordan vedvarende energi mindst kan dække halvdelen af det danske energiforbrug i 2030 og samtidig gøre det uden en kæmpe regning til danskerne. Jeg vil til sidst gerne rette en stor tak til aktørerne bag de spændende projekter her i Avedøre og slutte af med en opfordring:

 

”Bare giv den fuld gas!”