Tale ved ”Regulering af Drikkevand 2018” d. 21. februar 2018

Publiceret 21-02-2018
Tale

Oplæg til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts tale ved ”Regulering af Drikkevand 2018” d. 21. februar 2018

-Det talte ord gælder-

Goddag alle sammen.

Først vil jeg gerne sige tak for invitationen – jeg sætter stor pris på at få lov at tale her i dag. Det bliver desværre kun en kortere visit. Det er ærgerligt, for det ser ud til at være et rigtig spændende program. Men der er travlt med det nye energiudspil i de her dage. Så det er lige med at få passet det hele ind.

Men som sagt er jeg glad for, at kunne komme forbi. Det er fantastisk at se, at så mange ildsjæle fra hele landet har trodset det danske vintervejr - og er kommet ind til hovedstaden for at tale om vandsektoren. Jeg synes jo, at vandsektoren er et fantastisk spændende emne. Og det er et felt, hvor vi gør det fremragende i Danmark. 

 

Jeg vil også gerne byde jer velkommen her på Christiansborg. Det er et sted med en dyb demokratisk forankring. Og netop derfor synes jeg, at det er velvalgt til et arrangement som det her. For vandsektoren bygger på en stærk demokratisk tradition. Tankegangen fra andelsbevægelsen har været vigtig. 

Når der i dag bliver talt om fremtiden for vandsektoren, er det vigtigt, at vi ikke glemmer den demokratiske historie i vandsektoren. Men det er jeg også sikker på, at Danske Vandværker vil være garant for.  

 

Jeg er af og til ude og besøge mindre vandværker. Og det er altid en stor fornøjelse at se værkerne og tale med de mennesker, der arbejder på værkerne. Særligt én ting bider sig altid fast i mig ved disse besøg. Det er alle de frivillige kræfter. Rigtig mange steder er de helt afgørende for, at der hver dag er vand i hanerne rundt om i landet. Det gør altid et stort indtryk.
Til de frivillige, der er her i dag, skal der lyde en stor tak for jeres indsats. Den er meget værdsat. Og til de af jer, der til hverdag arbejder sammen med nogle frivillige:

Jeg kan kun opfordre til, at I giver dem et ekstra klap på skulderen, næste gang i møder dem.

Men det er selvfølgelig ikke kun de frivillige, der yder en stor indsats. Det er der rigtig mange, der gør, i den danske vandsektor. Og det har resulteret i, at vi har en rigtig god vandsektor i Danmark.  

Der har været en del debat om, hvad jeg mener om vandsektoren - og om forsyningssektoren generelt. Tit bliver tingene sat meget skarpt op, når diskussionen bliver fremstillet i medierne. Men nu har jeg chancen for at tale direkte til nogle af jer her i dag. Derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at slå det her fast: Jeg synes, at det går rigtig godt i den danske vandsektor.

 

Og det skal også gå godt. Det skal vi holde hinanden op på. Både ude i branchen, inde i ministerierne og inde på Christiansborg. Forbrugerne skal have vandforsyning af højest mulige kvalitet til den lavest mulige pris. Både nu og i fremtiden. Og når jeg er ude og besøge vandværker, er det tydeligt at mærke, at det også ligger jer meget på sinde.

 

Når det nu går godt - så kan man jo spørge sig selv - hvorfor så ændre på noget? Og ændringer er da heller ikke et mål i sig selv. Man skal ikke ændre ting bare for at være med på de nyeste ”buzz-words”. Men dét, der derimod er vigtigt - det er, at man hele tiden selv tænker over, om der er ting, der kan gøres smartere.

Dengang jeg selv sad i byrådet i Odense, havde jeg fornøjelsen af at være engageret i kommunale forsyningsselskaber – blandt andet Fjernvarme Fyn. Her gik det også godt. Vi traf mange fornuftige beslutninger, som kom de fynske forbrugere til gavn. I bagklogskabens lys kan jeg se, at en af de rigtig fornuftige beslutninger var, at vi fik et par eksterne folk ind i bestyrelsen. De kom fra det private erhvervsliv, og de supplerede faktisk den siddende bestyrelses kompetencer rigtig godt. De stillede nogle andre spørgsmål til tingene, end vi gjorde. De så tingene med nogle lidt andre briller.

Det var godt og lærerigt at blive udfordret og få et andet perspektiv på tingene. Det gjorde i sidste ende, at kunderne fik en bedre fjernvarme.

 

Jeg ved, at Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme den seneste tid har arbejdet på et kodeks for god selskabsledelse. Jeg vil gerne ønske Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme tillykke med det nye kodeks for god selskabsledelse.

Når man sætter gang i arbejdet med et kodeks, betyder det, at man bruger noget energi på at overveje, om man gør tingene på den rigtige måde. Om der er noget, der kan gøres smartere?

I har været gennem en proces, hvor I har set med friske øjne på, hvordan tingene gøres smartest muligt.

Hist og her havde kodekset nok set anderledes ud, hvis det var mig, der skulle skrive det. Som sagt mener jeg for eksempel, at det kan være rigtig nyttigt, at der kommer nogle eksterne kræfter ind i bestyrelserne. Eksempelvis nogle dygtige folk fra det lokale erhvervsliv. 

 

Men når det er sagt, skal der lyde en stor ros for at tage handsken op og udarbejde et kodeks. Jeg tror, at forbrugerne kommer til at nyde gavn af, at der bliver arbejdet aktivt med god selskabsledelse. For som med alt andet, skal retningslinjer om god selskabsledelse gerne komme forbrugerne til gavn i sidste ende. 

Så stort tillykke med jeres kodeks. Jeg håber, at I vil arbejde aktivt med det ude på vandværkerne.

 

Det var ordene fra mig. Her til sidst vil jeg ønske jer en rigtig god konference. Når jeg ser listen af oplægsholdere, ser det ud til at være en rigtig spændende dag. Både dem i formiddags, og dem der kommer i eftermiddag. Jeg håber, at der kommer en masse spændende tanker om, hvordan forbrugerne i fremtiden får mest muligt glæde af vores fantastiske vandsektor.

 

Jeg vil gerne sige tak for ordet og tak for invitationen.