Strategi & styring

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet er organiseret som en koncern. Koncernstyringen omfatter en række fælles mål, strategier og politikker, som stræber efter energi- og forsyningsydelser i verdensklasse, der understøtter vækst og holdbar grøn omstilling.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet kan både bidrage med vækst og øget værdi for samfundet gennem sikker og effektiv forsyning, og vi kan bidrage til at forebygge yderligere klimaudfordringer gennem en holdbar grøn omstilling og en fremtidssikret forvaltning af energiområdet.

 

Forstå og forme fremtiden – Udviklingsstrategi 2019-2022

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets udviklingsstrategi beskriver de områder, hvor vi som samlet koncern skal fokusere vores udviklingsindsats over de kommende år.

Vores strategiske fokus på udvikling skal sikre en effektiv koncern, der er gearet til fremtiden. Med en teknologisk og samfundsmæssig udvikling, der er eksponentiel, skal Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet kunne forstå udviklingen og være med til at forme fremtiden. Det kræver en tilpasningsdygtig og handlekraftig koncern, som udnytter nye teknologiske muligheder.

Vores ambition er, at den samlede koncern skal skabe mest mulig værdi for samfundet på den mest effektive måde. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets udviklingsstrategi identificerer derfor de indsatsområder, hvor koncernen skal fokusere og investere ressourcer for at styrke værdiskabelsen for vores brugere og for samfundet.

Se Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets udviklingsstrategi 2019-2022 

 

Mål- og resultatplaner

Ministeriets institutioner udarbejder årligt mål- og resultatplaner. Planerne afspejler politiske- og organisatoriske målsætninger, EFKMs udviklingsstrategi såvel som institutionernes egne strategiske målsætninger.

Resultatkontrakter med ministeriets styrelser

Energistyrelsens mål- og resultatplan

Geodatastyrelsens mål- og resultatplan

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivitets mål- og resultatplan

GEUS's resultatkontrakt

DMI's mål- og resultatplan