Mobil- og bredbåndsdækning

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet arbejder for god mobil- og bredbåndsdækning i Danmark. Det er en forudsætning for vækst i vores mange lokalsamfund, at der er adgang til en tidssvarende digital infrastruktur.

Mobildækning

I Danmark har vi generelt god mobildækning. Der er dog stadig områder, hvor der er plads til forbedringer. Det er en prioritet for regeringen at få en bedre mobildækning i de dele af landet, som har en dårlig dækning i dag.

Regeringen og teleforligskredsen blev i juni 2016 enige om de områder, der skal sikres bedre mobildækning i Danmark via auktionen over 1800 MHz-frekvensbåndet.

Med dækningskravene i denne auktion får i alt 2.185 husstande, virksomheder og sommerhuse adgang til en mobil bredbåndsforbindelse med en downloadhastighed på mindst 30 Mbit/sekund, en uploadhastighed på mindst 3 Mbit/sekund samt taledækning. Dækningskravet skal senest være opfyldt i december 2019. Regeringen vil også stille dækningskrav ved de kommende frekvensauktioner. Den næste afholdes i 2018.

Bredbåndsdækning

Danmark ligger allerede i toppen i EU, når det gælder udbredelsen af bredbånd generelt. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet arbejder på at øge bredbåndsdækningen i Danmark yderligere.

I 2016 havde 88 pct. af alle boliger og virksomheder adgang til mindst 100 Mbit/s download. 97 pct. af alle boliger og virksomheder havde adgang til bredbånd med 10 Mbit/s download og 1 Mbit/s upload (10/1 Mbit/s).

På hjemmesiden www.tjekditnet.dk kan man helt ned på adresseniveau finde ud af, hvilken hastighed, der kan fås, og hvilken teleudbyder, der kan levere bredbåndsforbindelsen. Hjemmesiden tilbyder også et værktøj, hvor man kan måle hastigheden på sin nuværende bredbåndsforbindelse.

Bredbåndspuljen

Regeringen har afsat 200 mio. kr. til en bredbåndspulje. Bredbåndspuljen giver mulighed for at søge om økonomisk støtte til bredbåndsprojekter i lokalområder, hvor der i dag er dårlig dækning, og hvor der ikke er udsigt til, at der kommer bedre dækning i de nærmeste år. I 2016, hvor der blev udmøntet 80 mio. kr., fik over 3.700 husstande støttetilsagn. Næste ansøgningsrunde afsluttes ultimo 2017.

Puljen er målrettet sammenhængende områder af boliger, virksomheder og sommerhuse, der ikke har adgang til maksimalt 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload. Det er en forudsætning for at søge om tilskud, at der for hver adresse, der søges om tilskud til, er en egenfinansiering på minimum 2.000 kr.

Man søger bredbåndspuljen hos Energistyrelsen