Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Aktuelt


Energi-, forsynings- og klimaminister
Lars Chr. Lilleholt

”Jeg arbejder for at gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler i 2050. Regeringen vil sikre danskerne en holdbar og pålidelig forsyning af energi, vand, varme, mobilnet og internet. Og prisen skal være til at betale for både forbrugere og erhvervsliv.”

Ministeren
Taler og debat
Pressefotos

 

Seneste fra Twitter

Ugens fakta og tal

30 % af Danmarks energiforbrug er vedvarende energi

Vedvarende energi dækkede i 2015 ca. 30 pct. af energiforbruget. Det fremgår af Energistyrelsens Energistatistik 2015.

Du kan finde dette års energistatistik her

Love og regler

Lovforslag i høring

På Høringsportalen finder du de lovforslag, som Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har sendt i høring.


Lovforslag i høring

Lovprogram

Regeringens lovprogram giver overblik over de lovforslag, beslutningsforslag og redegørelser til Folketinget, som regeringens politik vil udmønte sig i. 

Lovprogram

Gældende love

På Retsinformation kan du se de lovforslag og bekendtgørelser, der er gældende på Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets område. 

Gældende love