Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Strategi & styring

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet er organiseret som en koncern. Koncernstyringen omfatter en række fælles mål, strategier og politikker, som stræber efter energi- og forsyningsydelser i verdensklasse med den rette balance mellem vækst og skyldig hensyntagen til miljø- og klimaudfordringer.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (EFKM) kan både bidrage med vækst og øget værdi for samfundet gennem sikker og effektiv forsyning, og vi kan bidrage til at forebygge yderligere klimaudfordringer gennem en fremtidssikret forvaltning af energiområdet. Vi skal lykkes med balance mellem vækst og grøn omstilling.


Vi skaber forsyning for fremtiden

EFKM skal understøtte regeringens målsætning om at skabe en mere sammenhængende, dynamisk og teknologisk førende forsyningssektor. Derfor er der sat et ambitiøst mål om at effektivisere sektoren for 3,3 mia. kr. EFKM vil samtidig skabe rammerne for et fleksibelt, integreret og intelligent energisystem på tværs af landegrænser og forsyningsgrene.


Vores store videnskapital skal omsættes til konkrete løsninger

EFKM har sat ekstra fokus på at nyttiggøre ministeriets centrale og enorme mængder offentlige data, som kan bidrage til at finde løsninger med sigte på vækst og holdbar omstilling. Vi skal sikre kvalitet og samspil i data og udvikle digitale løsninger til gavn for andre myndigheder, virksomheder og borgere.

 

Strategien skal ud at leve i organisationen

EFKM har fra 2016 søsat et nyt koncept for mål- og resultatplaner, som er et værktøj til at oversætte koncernstrategiens målsætninger til den konkrete opgavevaretagelse rundt omkring i koncernen. Samtidig har EFKM igangsat et større koncernprogram med afsæt i Moderniseringsstyrelsens målbillede for god arbejdsgiveradfærd. EFKM fungerer som pilotministerium og går således i front i udviklingen af en effektiv og fokuseret koncernstyring med fokus på kerneopgaverne.


Koncernstrategien 2016    

 

Kontakt

Ditte Mørup Frederiksen

Chefkonsulent
Økonomi